Turas scoile Rang 5 agus Rang 6

Bhí an spraoi ag Rang 5 agus Rang 6 ag Bay Sports.

5th and 6th class enjoyed their tour at Bay Sports.

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Turas scoile Rang 5 agus Rang 6

Turas scoile Naíonáin Bheaga

Chuaigh Naíonáin Bheaga go dtí Loughwell Pet Farm agus bhí an spraoi acu.

The children from Junior Infants had great fun at Loughwell Pet Farm on their school tour.

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Turas scoile Naíonáin Bheaga

Turas scoile Naíonáin Mhóra agus Rang 1

Chuaigh Naíonáin Mhóra agus Rang 1 go dtí Turoe Pet Farm agus bhí an spraoi acu.

The children from Senior Infants and First class had great fun on their school tour to Turoe Pet Farm.

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Turas scoile Naíonáin Mhóra agus Rang 1

Rothaíocht le Rang 4 agus Rang 5

D’fhoghlaim na páistí ó Rang 4 agus Rang 5 cén chaoi rothaíocht go sábháilte.

The children from Rang 4 and Rang 5 learned how to cycle safely.

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Rothaíocht le Rang 4 agus Rang 5

Céad Comaoineach

Bhí an lá againn don Chéad Chomaoineach. Chuir Fr. Loftus agus Fr. McNamara na páistí ar a sáimhín só agus bhí an t-aifreann go hálainn. D’éirigh go han mhaith le Rang 2 le paidreacha a rá, léacht a léamh, feirín a thabhairt go dtí an altóir nó iomann a canadh. Bhí gach rud cleachtadh go maith leo le Múinteoir Ian agus Iníon Mhic an Rí. Bhí ceol binn ón gcór buíochas le Múinteoir Orla.

Bhí soláistí blasta réidh sa halla ar scoil agus bhí coisir deas againn. Míle buíochas le Coiste na dTuismitheoirí agus tuismitheoirí páistí Rang 1 a d’eagraigh an coisir.

We had a beautiful warm day for First Holy Communion. The mass was reverent and relaxed thanks to Fr. Loftus and Fr. McNamara who ensured the children were at their ease. Each of the children had a particular job – prayers or readings to say, gifts to bring to the altar or singing a response or hymn. They did spectacularly well thanks to lots of practice with Iníon Mhic an Rí and Múinteoir Ian. Sweet music from the choir added joy to the ceremony. Thanks to Múinteoir Orla and the children involved.

The parents from Rang 1 and the Parent’s Association had lots of nice things ready for everyone in the school hall afterwards and it was a great party!

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Céad Comaoineach