Naomh Breandán

Rugadh Naomh Breandán i gCo. Ciarraí sa bhliain 483. Tháinig sé go hEanach Dhúin i 550 agus bhunaigh sé mainistir anseo ar bhruach na Coiribe. Ba foirgneamh deánta as adhmad é ar dtús a thóg sé ar an mbóthar go dtí an cé. Tá fothrach na mainistreach, a tógadh níos déanaí, le feiceáil fós ar ar suíomh ceánna.

Is dócha go raibh Breandán go sona sásta anseo in Eanach Dhúin mar thug sé cuireadh dá dheirfiúr Bríga teacht anseo, agus bhunaigh siad clochar anseo dí. Tá fothrach an chlochair fós le feiceáil ar bharr an chnoic sa reilig.

De réir an scéil tháinig Naomh Colmcille ar cuairt go Naomh Breandán anseo, agus nuair a bhí sé ag druidim leis an mainistir, bualadh clog an aingil. Chuaigh sé síos ar a ghlúine chun an paidir a rá agus sháigh sé a mhaide siúil sa talamh in aice leis. An paidir raité, ar aghaidh leis ar a bhealach gan a mhaide siúil. D’fhás sceach draighin san áit sin agus tugtar, sceach Cholmcille air go dtí an lá atá inniu ann. Tá sé le feiceáil fós sa pháirc trasna an bhóthir ón reilig. Ní fios cathain a fuair Naomh Breandán bás ach deirtear go bhfuair sé bás anseo sa mhainistir in Eanach Dhúin. Deirtear freisin go raibh éad ar na manaigh i gCluain Fearta, i manistir eile a bhunaigh Naomh Breandán. Tá sé raíte gur tháinig siad i lár na hoích agus ghoid siad a chorp chun é a adhlacadh I gCluain  Fearta áit ina bhfuil a uaigh le feiceaíl fás.

Saint Brendan was born in Co. Kerry in 483. He came to Annaghdown in 550 and he started a monastery on the shores of Lough Corrib. At first, there was a wooden building built on the road down to the quay. The ruins of the monastery, that was built later on, are still visible on the same site.

Saint Brendan was obviously happy and contented here in Annaghdown because he invited his sister Briga to come here and they started a convent for her. The ruins of the convent are still to be seen at the top of the hill in the graveyard.

Seemingly St. Colmcille visited St. Brendan here and as he approached the monastery, he heard an angel bell. He went down on his knees to say a prayer…

Leave a Reply