Bronnadh Brat Glas – Bithéagsúlacht

Ghlac Liam, Maria agus Oisín ón gCoiste Glas leis an mbrat ar son na scoile ag searmanas bronnta in Óstán Galway Bay Dé Máirt 22 Bealtaine. Bhí go leor scoileanna eile againn agus iad go léir ag obair chun áilleacht na timpeallachta a chaomhnú.

D’árdaigh muid an mBrat Glas nua os comhair na scoile Dé Céadaoin agus bhí coisir deas an na páiste taobh amuigh. Comhghairdeachas le gach éinne!

Liam, Maria and Oisín from the Green Flag Committee accepted the Green Flag for Biodiversity at an award ceremony at the Galway Bay Hotel on Tuesday. There were lots of other schools there, all working hard to preserve our beautiful natural environment. 

We raised the new Green Flag outside the school and celebrated with an enjoyable party outside. Congratulations and well done to all!

This entry was posted in Imeachtaí na Scoile / School Events. Bookmark the permalink.