Teachín Éan

Rinne páistí teachín éan sa bhaile le cabhair ó daoine fásta. Nach bhfuil siad ar fheabhas!

Some children made beautiful bird houses at home with help from family.

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Teachín Éan

Óstán na bhFeithidí

Táimid ag iarraidh feithidí a mhealladh chuig na scoile. Taitníonn áiteanna fionnuar agus dorcha dóibh. Rinne páistí ó Rang 1 agus Rang 2 óstán do na feithidí. Bhailigh siad sean ábhar – brící, adhmad, cairtchláir, duilleoga agus tuí. Chuir siad le chéile iad i bpailléid. Tá siúl againn go mbeidh na feithidí go deas compordach ann!

Insects like cool, dark places where they can hide from predators. The children from Rang 2 and Rang 3 made a Bug Hotel to encourage insects to come to our school. They gathered bricks, logs, cardboard, old leaves and straw and put them together in pallets to make a five star hotel with a river view! We hope the insects will be very comfortable.

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Óstán na bhFeithidí

Nuachtlitir Feabhra 2017

Nuachtlitir February 2017

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Nuachtlitir Feabhra 2017

Naíonra Cois Cuan

Faoi dheireadh thiar thall, tháinig an prefab agus Naíonra Cois Cuan now has a purpose built childcare building. The Naíonra opens at 8am for the Breakfast club, has Happy Hour for the Naíonáin classes, Homework club and play activities for all after school. 

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Naíonra Cois Cuan

Bithéagsúlacht – ag breathnú ar na héin

Mar cuid den Brat Glas – Bithéagsúlacht, bhí Rang 3 ag breathnú ar na héin timpeall na scoile. Líon siad soithí le síolta agus piseanna talún agus chroch siad ar beathadán éan iad.  Breathnaíonn siad orthu chuile lá agus déanann siad taifead cén saghas éan atá ag teacht. Rinne siad liathróidí blonag do na héin freisin, déanta as blonag agus síolta.  

Rinne siad tionscnaimh faoi na héin is coitianta a mbíonn le feiceáil sa ghairdín agus tá taispeántas iontach déanta acu sa phríomh halla. Maith sibh Rang 3!

As part of our Green Flag – Biodiversity theme, Rang 3 have been studying the birds visible near the school. They are in charge of the birdfeeder at school and keep it filled with seeds and peanuts. They watch it every day and record what types of birds visit it. Also they make fat balls from lard and seeds to provide a top class dinner for the birds.

They have studied a selection of garden birds in depth and produced a wonderful display or art and information in our front hall. Well done Rang 3!

Posted in Imeachtaí na Scoile / School Events | Comments Off on Bithéagsúlacht – ag breathnú ar na héin